Home > Yleinen > Huippu suosittu uravalmennustyöpaja

Esma ry järjesti jäsentensä toivosta  ti 28.4.2019 uravalmennus työpajan. Vierailevana asiantujana oli mentorointiin ja uravalmennukseen erikoistunut Sajid Hussaini.  Sajid antoi hyviä vinkkejä menestyksen saavuttamiseksi suomalaisessa kilpailuhenkisessä työelämässä. Työpajaan osallistui noin 20 ihmistä.

” Jokainen on hyvä jossakin, sinun tehtäväsi on löytää oma vahvuutesi ja valjastaa se omaksi ja muiden hyödyksi”.

Uravalmennustyöpajassa  osallistujat saivat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojensa selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Valmennuksen aikana jokainen laati itselleen toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman.

”Osallistujilla oli yhteinen tavoite”

Työpajassa määritetiin, mitkä ovat työpajan tavoitteet ja mitä niiden saavuttamiseksi on tehtävä. Jokainen työpajaan osallistunut osallistui aktiivisesti ja ilmapiiri oli todella hyvä.

Työpajaan osallistuneista noin 30% haaveili oman yrityksen perustamisesta ja loput toivoivat nopean työllistymisen avoimille työmarkkinoille.

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*