Home > Yleinen > DUUNIPOLKU-Hankkeen viimeinen ryhmän valmistujaiset

Metropolian ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki ovat käynnistäneet kehittämishankkeen yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Hankkeessa kehitetiin uudenlainen malli, jota kautta maahanmuuttajanuoret pääsevät osalliseksi työelämää, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata olemassa olevaa yritysideaa.

Tavoitteena oli tehostaa Metropolian, kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä integroimalla IT-alan teknologian tuomia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Yhdistyksemme on ollut tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankeen parissa työskenteli yhdistyksestämme 3 jäsentä. 1 projekti asistentti ja 2 lähimentoria. Hanke päättyi yhdistyksemme osalta 30.08.2019. Yhteistyö Metropolian korkeakoulun ja Espoon kaupungin kansa jatkuu edelleen.

Duunipolku-hankkeen Metropolian tarjoamassa koulutusohjelmassa nuoria yrittäjiä tuetiin hyödyntämään ja räätälöimään teknologian tuomia mahdollisuuksia oman yrityksen tarpeiden mukaiseksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää olivat

  • maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat
  • korkeakoulutetut
  • yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*